Ochrana osobných údajov

 

 • Služby na portáli tvkosice.sk môžete využívať rôznymi spôsobmi, vrátane vyhľadávania, prezerania a zdieľania informácií, či nahrávanie videa alebo fotografií a pridávania komentárov. Nahrávanie obsahu na portál je však umožnené len registrovaným alebo prihláseným používateľom.

 • Uchovávaním informácií o vás chceme poskytované služby zlepšiť – zobraziť vám relevantnejšie výsledky vyhľadávania alebo reklamy, zobraziť obsah a informácie, o ktoré máte skutočne záujem - na základe vyhľadávaní, alebo obsahu, ktorý na portál tvkosice.sk nahrávate.

 • Portál tvkosice.sk zbiera, používa, spracováva a uchováva údaje o používateľoch výhradne pre účely bezchybného fungovania obsahu a v súlade so zákonom č . 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Informácie zhromažďujeme nasledovným spôsobom:
   
  • Informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii - Meno, emailová adresa, telefónne číslo.
  • informácie, ktoré získavame z vášho používania našich služieb. Zhromažďujeme informácie o videách a obsahu, ktorý si prezeráte alebo ktoré nahrávate na portál, alebo čo na portáli tvkosice.sk vyhľadávate.

 • Všetky získané osobné údaje sa nikdy nestanú predmetom predaja alebo poskytnutia tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu používateľa.

 • Portál tvkosice.sk môže používať súbory typu "cookies", alebo podobné technológie na personalizáciu zobrazeného obsahu servera tvkosice.sk

 • Súbory "cookies" alebo podobné technológie môžu byť využívané pri:
   
  • identifikácii správania sa používateľa na portáli tvkosice.sk
  • pri zobrazovaní obsahu pre používateľa
  • pri identifikácii registrovaného používateľa
  • pri zapamätaní si jednotlivých nastavení, ktoré používateľ vykonal ( napríklad vybratá možnosť pozrieť neskôr, obľúbené... )
  • pri štatistickom zisťovaní efektívnosti jednotlivých prvkov servera a reklamných plôch
  • pri zobrazovaní cieleného obsahu návštevníkovi

 • Portál tvkosice.sk nepodmieňuje používanie služieb a obsahu prijatím súborov typu "cookies". V prípade odmietnutia "cookies" ale portál tvkosice.sk a zobrazovanie jeho obsahu nemusí správne fungovať.

 • Prevádzkovateľ servera tvkosice.sk si vyhradzuje právo na zverejnenie zhromaždených údajov o užívateľovi v týchto prípadoch:
   
  • ak to vyžadujú právne úkony
  • pri vyžiadaní údajov orgánmi činnými v trestnom konaní
  • ak došlo k porušeniu autorských práv, alebo iných zákonov platných v SR

 • Portál tvkosice.sk využíva všetky dostupné prostriedky a spôsoby na zabránenie neoprávnenému preniknutiu k informáciám používateľov portálu. V prípade hackerského útoku alebo iného neoprávnenému vstupu do databáz servera, prevádzkovateľ za zneužitie takto získaných informácií nezodpovedá.


 •  

 Facebook loginGoogle login