Registrácia

Pre plnohodnotné využívanie služieb portálu tvkosice.sk, je nevyhnutná registrácia - vytvorenie účtu používateľa. Vďaka registrácii sa stanete reportérom TV KOŠICE - pomocou dostupných mobilných aplikácií sa podieľate aj vy na tvorbe obsahu portálu TV KOŠICE.

Základné údaje

Aby sme Ťa mohli telefonicky kontaktovať, v prípade potreby doplňujúcich informácií o tvojej reportáži.

Prihlasovacie údaje

Ktorá oblasť Ťa zaujíma

Aké typy udalostí by si si želal(a) sledovať
Facebook loginGoogle login